Meny

Privacy Policy

PERSONVERN BESTEMMELSER

DineHome Norge AS forpliktelse til personvern

Det er viktig for DineHome Norge AS, som eier av dinehome.no, å beskytte sikkerheten for dine personopplysninger. Derfor utfører vi vår virksomhet i samsvar med gjeldende lover om personvern og datasikkerhet. Vi håper at bestemmelsene som er beskrevet nedenfor vil bidra til at du forstår hvilke opplysningerDineHome Norge AS, samler inn, hvordan DineHome Norge AS, bruker disse opplysningene og hvem de deler dem med.

Personopplysninger

DineHome Norge AS, vil ikke gjennom våre nettsider samle inn noen personopplysninger fra deg (som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) med mindre du velger å gi oss disse frivillig (f.eks. ved registrering eller i undersøkelser), eller henholdsvis gir din tillatelse eller at det på annen måte er tillatt i gjeldende lover og bestemmelser som gjelder for beskyttelse av dine personopplysninger.

Vilkår for bruk

DineHome Norge AS, vil samle inn, bruke og avdekke personopplysninger som er hentet inn om deg på nettet utelukkende for de formål som er gjort kjent for deg, med mindre disse formålene:

  • er bruk av personopplysninger for andre formål som er direkte knyttet til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for,

  • er nødvendige for å utarbeide, forhandle om og fullføre en avtale med deg,

  • er pålagt ved lov eller av oppnevnte representanter for myndigheter eller rettsvesen,

  • er nødvendig for å opprette eller opprettholde et lovlig krav eller forsvar,

  • er nødvendig for å forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter som f.eks. bevisste angrep på Restaurant Guidens informasjonsteknologisystemer.

Begrensninger for bruk av personopplysninger

DineHome Norge AS, vil samle inn, bruke og avdekke personopplysninger som er hentet inn om deg på nettet utelukkende for de formål som er gjort kjent for deg, med mindre disse formålene:

  • er bruk av personopplysninger for andre formål som er direkte knyttet til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for,

  • er nødvendige for å utarbeide, forhandle om og fullføre en avtale med deg,

  • er pålagt ved lov eller av oppnevnte representanter for myndigheter eller rettsvesen,

  • er nødvendig for å opprette eller opprettholde et lovlig krav eller forsvar,

  • er nødvendig for å forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter som f.eks. bevisste angrep på Restaurant Guidens informasjonsteknologisystemer.

Kommunikasjon og opplysninger om bruk

Ved at du benytter telekommunikasjonstjenester for å besøke vårt nettsted blir dine kommunikasjonsopplysninger (f.eks. IP-adresse) eller opplysninger om bruk (f.eks. opplysninger om når du gikk inn på Internett, når du gikk av, omfanget av ditt besøk samt opplysninger om telekommunikasjonstjenestene du benyttet) teknisk generert og kan antakelig knyttes opp mot personopplysningene dine. I den grad det er absolutt nødvendig, vil det kunne forekomme innhenting og håndtering av opplysninger om din kommunikasjon og bruk, og dette vil gjøres i henhold til gjeldende personvernbestemmelser i lovverket.

Ikke-personlige opplysninger hentet inn automatisk

Når du besøker nettsidene våre vil automatisk (dvs. ikke ved registrering) samle inn ikke-personlige opplysninger (f.eks. type nettleser og type operativsystem du bruker, domenenavn for nettsiden du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig tid du bruker på siden, sider du har besøkt). Vi kan bruke disse opplysningene og dele dem med våre globale virksomheter for å måle hvor attraktive nettsidene våre er og for å forbedre ytelsene eller innholdet på dem.

Sporing av nettsider

Vi benytter produkter fra tredje mannsleverandør for markedsførings- og optimaliseringsformål. Disse produktene samler inn og håndterer personopplysningene dine og bruker dem til å opprette brukerprofiler under et pseudonym. Disse brukerprofilene er fullstendig anonymiserte i den utstrekning det er mulig og hensiktsmessig. Vi og tredje part benytter cookies og/eller web beacons (usynlig sporingsbilde) på dette nettstedet. Vi overfører opplysningene vi samler inn om deg, blant annet personopplysninger. Alle våres tredje parts samarbeidspartnere har tillatelse til å bruke informasjon som du etterlater deg ved å besøke våre nettsider til å opprette anonymiserte brukerprofiler. Opplysningene som samles inn får ikke benyttes til å personlig identifisere besøkende på disse nettsidene uten uttrykkelig tillatelse fra den berørte part og får ikke kobles til personopplysninger om personen bak pseudonymet. Alle IP-adresser som registreres anonymiseres umiddelbart ved å slette den siste tallgruppen. Tillatelse til å innhente og lagre opplysninger i fremtiden kan når som helst trekkes tilbake.

"Cookies" (informasjonskapsler) - Opplysninger som automatisk lagres på datamaskinen din

Når du besøker en av våre nettsider kan vi lagre enkelte opplysninger på datamaskinen din i form av en "cookie" som automatisk gjenkjenner PC-en din neste gang du besøker siden. Cookies kan være nyttig på mange områder, som for eksempel å gjøre det mulig for oss å skreddersy en nettside til å passe bedre for dine interesser eller til å lagre passordet ditt slik at du slipper å skrive det inn hver gang. Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du konfigurere nettleseren din til å slette alle cookies fra datamaskinen din, blokkere alle cookies eller få en advarsel før en cookie lagres

Barn

DineHome Norge AS, vil ikke vel vitende samle inn personopplysninger om barn uten å forlange at de på forhånd innhenter godkjennelse fra sine foresatte når dette er lovpålagt. Vi vil kun bruke og oppgi personopplysninger om barn i det omfang loven tillater, for å hente inn godkjennelse fra foresatte i henhold til lokale lover og bestemmelser eller for å beskytte et barn. Definisjonen "barn" skal omfatte alle gjeldende lover i tillegg til nasjonale og kulturelle tradisjoner.

Sikkerhet

DineHome Norge AS, benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot tilfeldig eller ulovlig destruksjon, tap eller endring og mot uautorisert deling eller tilgang. Lenker til andre nettsiderDineHome Norge AS,s nettsider inneholder lenker til andre nettsider. DineHome Norge AS, er ikke ansvarlig for hverken personvern eller innhold på andre nettsider.

Spørsmål og kommentarer

DineHome Norge AS, vil besvare rimelige forespørsler om å se gjennom dine personopplysninger og korrigere, endre eller slette uriktige opplysninger. Hvis du har spørsmål om eller kommentarer tilDineHome Norges personvern, vennligst send oss din forespørsel. Våre personvernbestemmelser vil utvikle seg i takt med utviklingen på Internett. Endringer i våre personvernbestemmelser vil bli lagt ut på denne siden. Vennligst besøk denne siden regelmessig for å holde deg oppdatert.